Par- og Familieterapi

Jan Stokkebekk

Familieterapeut

Parterapeut

EFT-terapeut

Kontor i Bergen Sentrum,

Lodin Leppsgt. 2B,

5 etg


Tilbyr terapi og rådgivning til

individ, par og familier i Bergen

Sentrum